Příprava projektů

 

  • sestavení situační analýzy území a prostředí
  • identifikace silných a slabých stránek místa
  • návrh investičního záměru vhodného pro dané území
  • zajištění marketingového průzkumu pro vybraný investiční záměr
  • zpracování finanční analýzy investičního záměru
  • příprava území pro investiční záměr
  • nalezení případného spoluinvestora
  • vyhledání nájemníků pro volné kapacity
  • nalezení kupce připraveného nebo již běžícího projektu